Trong thời gian triển lãm

Tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn AllSecure của Informa đặt sự an toàn của quý vị là trọng tâm của của sự kiện

Vấn đề Vệ sinh & Sạch sẽ

1. Làm sạch chuyên sâu

Fi Vietnam sẽ làm việc với các đối tác triển lãm để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh và sạch sẽ, tiến hành làm sạch chuyên sâu trước, trong và sau sự kiện, bao gồm quy trình vệ sinh liên tục trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, tập trung vào các khu vực có tiếp xúc thường xuyên như vị trí tay nắm cửa, nhà vệ sinh và khu vực ăn uống.

2. Vệ sinh cá nhân

Chúng tôi cung cấp cơ sở vật chất để khách rửa tay và khử khuẩn mọi nơi tại trung tâm triển lãm, khuyến khích toàn bộ khách tham gia rửa tay và khử trùng tay thường xuyên.

Giữ khoảng cách

3. Hệ thống đăng ký không tiếp xúc

Chúng tôi sử dụng một hệ thống hỗ trợ đăng ký không tiếp xúc cho nhứng khách tham gia, bao gồm cả hệ thống đăng ký trực tuyến.

4. Tiếp xúc cơ thể

Chúng tôi yêu cầu khách tham gia tránh tiếp xúc cơ thể, như bắt tay và ôm, khuyến khích các hình thức chào hỏi thay thế khác. Việc trao đổi các tài liệu in ấn, như danh thiếp và tài liệu quảng cáo, cũng không được khuyến khích mà được đề nghị chuyển qua hình thức kỹ thuật số.

5. Giữ khoảng cách

Fi Vietnam sẽ duy trì mật độ khách tham dự phù hợp với quy định của chính quyền địa phương và trung tâm triển lãm cũng như các hướng dẫn liên quan khác. Điều này sẽ được quản lý thông qua một hoặc nhiều biện pháp kiểm soát như thông tin trước triển lãm với khách tham dự, áp dụng hệ thống phân luồng di chuyển một chiều tại triển lãm, sắp xếp thời gian ra vào triển lãm xen kẽ, biển báo và đánh dấu vị trí trên sàn triển
lãm cũng như việc giãn cách xã hội.

6. Địa điểm ăn uống

Ban tổ chức sẽ làm việc chặt chẽ với trung tâm triển lãm để áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm, giảm thiểu các bữa tiệc tự phục vụ, thay thế bằng các hình thức thực phẩm đóng gói sẵn. Nếu khu vực nào có yêu cầu cần xếp hàng thì việc giãn cách xã hội sẽ được duy trì thông qua cách đánh dấu vị trí đứng trên sàn và bảng chỉ dẫn liên quan.

Biện pháp Bảo hộ & Phát hiện

7. Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE)

Khách tham dự tại Fi Vietnam sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi vào khu vực triển lãm. Những vật dụng PPE khác như găng tay và màng chắn mắt, sẽ được sử dụng nếu được yêu cầu bởi chính quyền địa phương và cơ quan y tế.

8. Sơ cứu

Sơ cứu viên chuyên nghiệp cùng khu vực cách ly riêng biệt sẽ được bố trí tại triển lãm. Khách đến triển lãm được yêu cầu ngưng tham dự các hoạt động nếu sức khỏe không bảo đảm và tuân theo các hướng dẫn của cơ quan y tế để phát hiện và quản lý các cá nhân có biểu hiện của COVID-19.

9. Sàng lọc

Triển lãm sẽ tuân theo các hướng dẫn của cơ quan y tế về việc sàng lọc khách tham dự, bao gồm kiểm tra thân nhiệt của khách triển lãm thông qua máy quét nhiệt hoặc các quy trình sàng lọc khác.

10. Theo dõi và liên hệ

Nếu cần thiết, ban tổ chức sẽ làm việc với các chính quyền địa phương để theo dõi và liên hệ với khách tham dự triển lãm, tuân theo các quy định địa phương về quyền riêng tư cá nhân.

Thông tin về Informa AllSecure:

Informa đã hợp tác với các đối tác hiệp hội bao gồm UFI, AEO và SISO, các đồng nghiệp trong ngành, địa điểm triển lãm, nhà cung cấp và các cơ quan chức năng liên quan để phát triển tiêu chuẩn AllSecure nhằm nâng cao trải nghiệm tại một sự kiện an toàn, vệ sinh, năng suất và chất lượng cao.

Informa AllSecure là tập hợp biện pháp tiêu chuẩn an toàn được áp dụng tại các triển lãm, sự kiện của chúng tôi.

Tất cả sự kiện của Informa sẽ được tổ chức theo hướng dẫn chính thức của chính phủ và chính quyền địa phương, cũng
như bất kỳ quy định nào của địa điểm tổ chức. Ngoài ra, tất cả sự kiện của Informa đều tuân theo 10 cam kết an toàn Informa AllSecure. Trong mọi trường hợp thích hợp và có thể, tất cả sự kiện của Informa đều áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn và hướng dẫn trong Sách hướng dẫn Informa AllSecure.