Zhenpai Hydrocolloids Co., Ltd.

Location: 
A1.500

Contact details

No.8 Zhenpai Road, Yunling Industrial Zone, Yunxiao County, Zhangzhou City
363300
Fujian Province
China
China