Ming Chyi Biotechnology Ltd.

Location: 
A1.1105

Contact details

640 No.5, Dougong 1st Rd.,Douliu, Yunlin, Taiwan(R.O.C.)
Taiwan